JAVA MEDIU


Categorie CURS JAVA
JAVA nivel mediu
Curs oldtech.ro


Java Mediu (nivel 2)

Programare JAVA

Curs de programare orientata obiect

Cursul va prezenta o forma mai avansata de lucru cu limbajul de programare JAVA si are urmatoarea structura :

Toolkit JAVA SWING

 • System
 • Containers
 • Layouts
 • Components
 • Swing Actions
 • Menu
 • AWT Components

JAVA Class Design

 • Accesul membrilor din clase
 • Overriding si Overloading
 • instanceof
 • Incapsularea
 • Ierarhizare (Mostenirea)
 • Modularizare (Polimorfism)
 • Clase abstracte
 • Enum-uri

 

JAVA Orientat Obiect

 • modele de lucuru (patterns)
  • model creator - singleton, factory, abstract, prototype, builder, object pool
  • model structural - adapter, bridge, composite, decorator, facade, flyweight, proxy
  • model comportamental - chain of responsability, command, interpreter, iterator
 • Interfete
 • is-a , has-a
 • principii de compozitie

 

JAVA Clase Generice si Colectii

 • clase generice
 • diamond
 • tipuri brute (raw)
 • autoboxing si unboxing
 • sortarii
 • hash
 • equal

 

JAVA String

 • Conversii String in alte tipuri
 • Manipularea String
 • Compare String

 

JAVA Exceptii si afirmatii (Assertions)

 • Exceptii
 • Throw
 • Throws
 • try, catch, finally
 • try-with-resources
 • creare de clase custom de tip Exceptii

 

JAVA I/O

 • NIO
 • Byte Streams
 • I/O din linia de comanda (consola) si din SWING
 • Citire, scriere, copiere, stergere
 • Socket

 

JAVA JDBC

 • principii JDBC,
 • conectare la o baza de date MariaDB (MySQL)
 • procesare declaratii SQL folsoind JDBC
 • insert-uri, select-uri, stergeri din tabele folosind JDBC

 

JAVA FIRE DE EXECUTIE SI CONCURENTA

 • principii fire de executie
 • Colectii concurente
 • Fire de executie concurente
 • Variabile Atomice
 • Executori
 • Thread Pool
 • Fork/Join
 • ResourceBundle Class

La fiecare grupa se va dezvolta o aplicatie de tip desktop folosind structura de mai sus. Cursantul va avea disponibil tot pachetul didactic. Manipularea acestui pachet va putea fi efectuata din platforma de e-learning http://oldtech.ro. Fiecare cursant va avea disponibil un utilizator si o parola in platforma.

Testele pentru evaluarea cursantului se vor da direct in platforma.