JAVA EXPERT


Categorie CURS JAVA
Java nivel avasant
Curs oldtech.ro


Java Avansat (nivel 3)

Programare JAVA

Curs de programare orientata obiect

Cursul va prezenta o forma mult mai avansata de lucru cu limbajul de programare JAVA si are urmatoarea structura :

CONTAINER WEB

 • JAVA 2EE
 • WEB APPLICATION CONTAINER
 • JBOSS WILDFLY

SERVLETS

 • DEFINIRE SERVLETS
 • GET, POST,
 • SERVLET 4.0, JAVA JEE 8, HTTP 2
 • LIFE CYCLE
 • init(), service(), destroy()
 • HTTP Request
 • HttpServlet
 • ServletContext

JAVASERVER PAGES

 • JSP
 • TagLibs
 • JSTL

SECURITY

 • JAAS
 • AUTHENTICATION
 • AUTHORIZATION
 • REGISTRATION
 • MAINTENANCE

J2EE

 • JMS
 • WEBSOCKETS
 • WEBSERVICE SOAP/REST

La fiecare grupa se va dezvolta o aplicatie de tip web (magazin online/ pet shop/ etc) folosind structura de mai sus. Cursantul va avea disponibil tot pachetul didactic. Manipularea acestui pachet va putea fi preluata din platforma de e-learning http://oldtech.ro. Fiecare cursant va avea disponibil un utilizator si o parola in platforma.

Testele pentru evaluarea cursantului se vor da direct in platforma.